Blog

Port là gì

Kể tên các port thông dụng

Port là gì – Nat port là gì ? Port 445 là gì ? Port 443 là gì ? Port 80 là gì

Khái niệm về PORT được thiết lập bởi các nhà phát triển đầu tiên của ARPANET trong sự hợp tác không chính thức của các tác giả phần mềm và quản trị viên hệ thống.

Trong mạng máy tính, Port là điểm cuối (endpoint), những thiết bị vật lý hay kết nối không dây đều nối vào các điểm cuối của phần cứng thiết bị. Ở phần mềm, một quy trình hoặc một dạng dịch vụ mạng sẽ có cấu trúc logic do Port quyết định.

Port định dạng cho từng giao thức và các địa chỉ liên kết bằng 16 bits unsigned (0 đến 65535) thường được gọi là số cổng (Port Number). Giao thức thường dùng số cổng là TCP (Transmission Control Protocol) và UDP (User Datagram Protocol) có trong tầng Giao vận (Transport) của mô hình TCP/IP.

Một Port Number luôn liên kết với một địa chỉ IP của một máy chủ và một loại giao thức truyền thông. Nó là nơi kết thúc của một điểm đích hoặc là nơi bắt đầu đầu tiên của một địa chỉ mạng trong tin nhắn. Cổng thường được sử dụng là cổng số 1024 nền còn được gọi là cổng được biết đến nhiều nhất (well-known port numbers).

Mỗi số cổng thường dùng cho một dịch vụ nhất định, giúp cho việc vận chuyển các gói tin giữa các ứng dụng trở nên dễ dàng hơn. Khi được dùng để liệt kê, cổng cung cấp nhiều dịch vụ hoặc nhiều phiên giao tiếp trong một địa chỉ mạng.

Port là gì
Port là gì

Ví dụ về Port

Một ví dụ cho việc sử dụng các cổng là hệ thống thư Internet. Một máy chủ được sử dụng để gửi và nhận email thường cần hai dịch vụ. Dịch vụ đầu tiên được sử dụng để vận chuyển email đến và đi từ các máy chủ khác. Điều này được thực hiện với Giao thức chuyển thư đơn giản (SMTP).

Ứng dụng dịch vụ SMTP thường lắng nghe trên cổng TCP 25 cho các yêu cầu đến. Dịch vụ thứ hai thường là Giao thức Bưu điện (POP) hoặc Giao thức truy cập thư Internet (IMAP) được sử dụng bởi các ứng dụng khách email trên máy tính cá nhân của người dùng để lấy thư email từ máy chủ.

Dịch vụ POP lắng nghe trên số cổng TCP 110. Cả hai dịch vụ có thể đang chạy trên cùng một máy chủ, trong trường hợp đó, số cổng phân biệt dịch vụ được yêu cầu bởi một máy tính từ xa, có thể là máy tính của người dùng hoặc máy chủ thư khác.

Mặc dù số cổng nghe của máy chủ được xác định rõ (IANA gọi đây là các cổng nổi tiếng), số cổng của máy khách thường được chọn từ phạm vi cổng động (xem bên dưới). Trong một số ứng dụng, mỗi máy khách và máy chủ đều sử dụng số cổng cụ thể được chỉ định bởi IANA. Một ví dụ điển hình cho điều này là DHCP trong đó máy khách luôn sử dụng cổng UDP 68 và máy chủ luôn sử dụng cổng UDP 67.

Một số cổng thường được dùng: Số cổng được chia thành ba phạm vi: các cổng nổi tiếng, các cổng đã đăng ký và các cổng động hoặc riêng.

Các cổng nổi tiếng (còn được gọi là cổng hệ thống) là các cổng từ 0 đến 1023. Các yêu cầu cho các bài tập mới trong phạm vi này chặt chẽ hơn so với các đăng ký khác, bao gồm:

Kể tên các port thông dụng và Ý nghĩa các port

Port number Assignment
20 File Transfer Protocol (FTP) dùng để chuyển đổi dữ liệu
21 File Transfer Protocol (FTP) dùng để điều khiển lệnh
22 Secure Shell (SSH) dùng để bảo mật đăng nhập
23 Telnet dùng để dịch vụ đăng nhập từ xa, tin nhắn văn bản không được mã hóa
25 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) dùng để định tuyến thư điện tử (E-mail)
53 Dịch vụ Domain Name System (DNS)
80 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dùng để dùng trong World Wide Web
110 Post Office Protocol (POP3)
119 Network News Transfer Protocol (NNTP)
123 Network Time Protocol (NTP)
143 Internet Message Access Protocol (IMAP) dùng để quản lý thư kỷ thuật số
161 Simple Network Management Protocol (SNMP)
194 Internet Relay Chat (IRC)
443 HTTP Secure (HTTPS) HTTP over TLS/SSL

Các cổng đã đăng ký là các cổng từ 1024 đến 49151. IANA duy trì danh sách chính thức các phạm vi đã biết và đã đăng ký.

Các cổng động hoặc riêng là những cổng từ 49152 đến 65535.

Show More

Vũ Đình Thiên

Blog chia sẻ các kiến thức hay về công nghệ, review công nghệ, chia sẻ các thủ thuật máy tính hay cho mọi người

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also

Close
Back to top button
Close